Advokátní kancelář Mgr. Lucie Vaverkové, Dis. byla založena v srpnu 2011 (původně pod jménem Lucie Bartlová).

Věnujeme se všeobecné právní praxi, nejčastější jsou případy obhajoby v trestním řízení a vypořádání rodinného majetku v rámci úpravy nebo vypořádání SJM, úprava poměrů k nezletilým dětem, zabýváme se však také právním poradenstvím pro podnikatele - zakládání obchodních společností, změny zakladatelských dokumentů, obchodní smlouvy a jednání se státní správou. Podrobnosti najdete v sekci Naše služby.

 

Mgr. Lucie Vaverková, Dis., advokátka, kontakt

Vzdělání:

  • 2007: Univerzita Jana Amose Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda, specializace Právo (Mgr.)
  • 2000: Vyšší odborná škola sociálně právní Brno Pionýrská (DiS.)

Další praxe: Magistrát města Brna - odbor sociální péče, oddělení Sociální prevence a pomoci (ukončeno)

 

Spolupracujeme s

Mgr. Ing. Jana Krouman, BA, advokát, kontakt

Vzdělání:

  • 2012: Masarykova Univerzita Brno, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda, specializace Právo (Mgr.).
  • 2010: Brno International Business School, obor Ekonomika a právo (BA)
  • 2005: Masarykova Univerzita Brno, Ekonomicko správní fakulta, obor Finanční podnikání, specializace Bankovnictví (Ing.)

Další praxe: externí školitel vzdělávací agentury Tempo Training and Consulting pro firemní klientelu, oblast právo a obchod