Ceník právních služeb

První konzultace v délce 30 minut je zdarma, v případě, že necháte advokátku převzít zastoupení ve Vaší věci. Během této doby nás obeznámíte s podstatou věci a společně vyhodnotíme, zda lze ve věci učinit právní kroky s očekávaným efektem, úhrada právních služeb bude dohodnuta dle charakteru a náročnosti věci. V případě, že se rozhodnete služeb advokátky po konzultaci nevyužít, účtuje se za každých započatých 30 min částka 900 Kč.

Právní služby následně poskytujeme na základě Plné moci podepsané od klienta, popř. klientova zákonného zástupce.

Obvykle odměnu stanovujeme na základě Advokátního tarifu (jde o mimosmluvní odměnu, Advokátní tarif je Vyhláška Ministerstva spravedlnosti). Cena zastoupení se určuje zejména podle:

  • typu kauzy (zda jde o pracovně právní spor, rozvod, obchodní smlouvu, dědictví ap.),
  • hodnoty sporu, tj. částky, o kterou ve sporu jde.

Pro zvláštní případy a advokátní úschovu peněz stanovíme jednorázovou cenu - tzv. smluvní odměnu.

Zejména pro firemní klientelu sjednáváme paušální odměnu na měsíční bázi, výše odměny závisí na rozsahu a charakteru právních služeb.

Při podpisu Plné moci vždy víte, jakou cenu Vám budeme účtovat. Nemusíte mít obavy, že by Vás později cena za naše právní služby nemile překvapila.

 

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem

Zákon o ochraně spotřebitele přináší možnost řešení sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora.
Česká advokátní komora bude zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem - poskytovatelem služby. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.
Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.